Skip to Store Area:

Magunkról

A Múlt és Jövő folyóirat, majd könyvkiadó az egyik legrégibb, és legtovább fennálló magyar lap- és könyvkiadó. 1911-ben alapította Patai József, és 1944 márciusáig, a német megszállásig folyamatosan működött. Az akkor közel egy milliós magyar zsidóság kulturális és művészeti orgánuma volt. 1988-ban, a magyarországi rendszerváltozás történelmi eseményét kihasználva újította fel Kőbányai János. A folyóirat 1994 óta egészült ki könyvkiadóval, amelynek műszámai évről évre dinamikusan nőnek.

A folyóirat és a könyvkiadás közös szerző és szerkesztői gárda, s részben közös olvasóközönség révén kölcsönösen kiegészítik egymást. Olvasóink és a legkülönbözőbb nyelveken magyar emlékekből táplálkozó, vagy magyar témákkal foglalkozó szerzőink - diaszpóra a diaszpórában - a világ legkülönbözőbb pontjain élnek, Magyarországon kívül: legtöbben Izraelben, Nyugat-Európában és az USA-ban.

A Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó programja szorosan kapcsolódik a magyar zsidóság rendszerváltozás utáni talpra állásának szociológiailag is megragadható igényeihez. Kiadja az új, a koruk változásaira reagáló új zsidó irodalmat, a magyar zsidó történelem kutatásainak eredményeit, valamint az elmúlt száz év zsidó szellemi termésének az újrafelfedezése során összegyűjtött és aktualizált szellemi kincseket becsatolja az egyetemes magyar (s ezen keresztül) a világ szellemi vérkeringésébe. Ez annál is inkább fontos, mert valaha a judaizmus egyik legjelentősebb központja Magyarország volt, s olyan szerzők, mint, Vámbéri Ármin, Goldziher Ignác, Bacher Vilmos, Blau Lajos, Heller Bernát, Scheiber Sándor, Hahn István és még sokan mások, az egész világon ismertek. S az ő emlékük, szellemi pozícióik ébrentartása, örökségük gondozása és továbbépítése mind itthon és mind a világban gazda nélkül maradt. Erről a szellemvidékről indultak olyan nemzetközileg is ismert jelentős szerzők, mint Molnár Ferenc, Arthur Koestler, Efraim Kishon, Georges Mikes, vagy számos világhírű hoolywoodi filmforgatókönyv író, vagy rendező. A holocaust nemcsak a magyar zsidóság történelmét pusztította el, de megannyi ragyogó karriert tört derékba a koncentrációs táborokban. Az ő munkájukat és szellemüket folytatjuk, azzal is, hogy nevüket és művüket szeretnénk megismertetni az egész világgal. Ilyen Pap Károly a prózaíró, s Ámos Imre a festő: ők az egyszerre zsidó és modern ősök, akikre szellemi azonosságunkat visszavezetjük.

A kiadó a világ friss judaisztikai műveiből, a legkülönfélébb nyelveken született zsidó irodalmat magyar fordításokban adja közre. A szorosan vett zsidó tárgyú témákon túl érdeklődik a tolerancia, a multikulturalizmus és a nonfiction irodalom iránt is. A negyedéves lap tematikus számai is egy-egy könyv-antológia igényével lépnek fel. Az utóbbi évek egy-egy ország zsidóságára koncentráló számainak egyik funkciója, hogy az ottani zsidó szellemi fórumokkal és személyiségekkel kapcsolatot teremtsünk. Ennek egyik legjobban sikerült momentuma az izraeli, a lengyel, a francia, a német zsidó, vagy zsidó érdeklődésű értelmiséggel és műhelyeikkel való kapcsolatfelvétel. Az 1998-as és 99-es évet - mind a folyóiratunk témáiban, s mind a könyvkiadásunkban - az 1848-as magyar szabadságharc és forradalom 150-es évfordulója, valamint Izrael állama születésének 50-es évfordulója határozta meg. A 150-es évforduló egyúttal a magyarországi zsidók magyar zsidókká válásának a mozzanata is. Ez az egész magyar történelem egyik meghatározó eseménye, mert a felszabadított-felszabadult zsidó energiák lökték Magyarországot a modernitás sínjére. Ez a tény legalább olyan meghatározó, mint a sínpár végállomása: a magyar holocaust.

Az új évezred első éveit szeretnénk kellő méltósággal kezdeni, s egyúttal minél több külföldi partnerrel közreműködni a szellem tartományaiban (szféráiban) annak érdekében, hogy a jövő évezred és a jövő század békésebb és humánusabb legyen, mint az előzőek.

Múlt és Jövő Alapítvány Postacím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 16. II/3.
Telefon: 316-70-19, Fax: 316-70-19
E-mail: levelezes@multesjovo.hu

Banki adatok Bankszámlaszám: 10200823-22220378-00000000
Bankaccount: 10200823-22220378-00000000
Bankname: K&H Bank
SWIFT code: OKHBHUHB
IBAN number: HU13 1020 0823 2222 0378 0000 0000

Szerkesztőség
főszerkesztő: Kőbányai János
cégvezető: Fenyő Ágnes
tördelőszerkesztő: Jeges Erzsébet
művészeti vezető: Kálmán Tünde